Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Ποιες ειδικότητες καθηγητών θα απασχοληθούν στα Ολοήμερα Δημοτικά με ΕΑΕΠ

Ολοήμερο Δημοτικό με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)

                             
Από όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας τα 961 Δημοτικά δεν είναι απλώς ολοήμερα, αλλά εφαρμόζουν ένα αναμορφωμένο πρόγραμμα και ονομάζονται Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
 (Α) Ποια είναι αυτά τα σχολεία;
Μέχρι το 2012 τα Δημοτικά με ΕΑΕΠ ήταν 961, τα οποία μπορείτε να δείτε στο αρχείο 961_eaep_120202.xls.
Από τη νέα σχολική χρονιά (2013-2014) θα λειτουργήσουν επιπλέον 321 Δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ τα οποία μπορείτε να δείτε στο αρχείο 321_eaep_dimotika_2013.doc

(Β) Ποιο είναι το πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε αυτά τα σχολεία;
Τα Ολοήμερα Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) λειτουργούν από το 2010-11 και στοχεύουν στην αναβάθμιση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου.
Τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) προσφέρουν για όλες τις τάξεις:
Α) υποχρεωτικό πρόγραμμα (8:00 - 14:00) και
Β)  προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (7:00 – 8:00 και 14:00-16:15).
 Για να δείτε αναλυτικά το ωράριο ενός Δημοτικού Σχολείου με ΕΑΕΠ κάντε κλικ ΕΔΩ.
Εκτός από το ωράριο τα Ολοήμερα Δημοτικά με ΕΑΕΠ διαφέρουν από τα Ολοήμερα κλασικού τύπου στα εξής σημεία:
 • Στο υποχρεωτικό πρόγραμμα εισάγονται νέα μαθήματα ή αυξάνονται οι ώρες σε υπάρχοντα μαθήματα
 • Στο ολοήμερο πρόγραμμα υπάρχουν μόνο μαθήματα επιλογής και όχι υποχρεωτικά.
  Για να δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου με ΕΑΕΠ κάντε κλικ ΕΔΩ.
 Στα Ολοήμερα Δημοτικά με ΕΑΕΠ το πρόγραμμα διακρίνεται σε:
 Υποχρεωτικό πρόγραμμα (8:00 - 14:00)
 • Προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (7:00 – 8:00 και 14:00-16:15)

Δείτε στη συνέχεια ποια μαθήματα περιλαμβάνονται σε κάθε τύπο προγράμματος.
 (Α) Περιεχόμενο υποχρεωτικού προγράμματος
Αναφορικά με το υποχρεωτικό πρόγραμμα (λήξη στις 14:00 μ.μ.) αλλάζουν τα εξής σε σχέση με αυτά που ισχύουν στα Ολοήμερα κλασικού τύπου:
 • Εισάγεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
 • Εισάγεται το μάθημα της Πληροφορικής (ΤΠΕi) σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού με στόχο τη δυνατότητα πιστοποίησης κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
 • Εισάγεται ο θεσμός της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος.
 • Αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού.
 • Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και εισάγεται η Θεατρική Αγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το πλαίσιο του μαθήματος.
 • Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις, εκ των οποίων η μια διδακτική ώρα θα διατίθεται για Χορούς. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το πλαίσιο του μαθήματος.

(Β) Περιεχόμενο ολοήμερου προγράμματος
Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (έναρξη στις 14:00 μ.μ. - λήξη στις 16:15 μ.μ.):
 • περιλαμβάνει ώρα φαγητού-χαλάρωσης (14:05-14:40).

 • Μετά την ώρα φαγητού ακολουθούν 2 διδακτικές ώρες καθημερινά ανά Τμήμα* που καλύπτονται από εννέα (9) διδακτικά αντικείμενα που είναι επιλογής και όχι υποχρεωτικά.
*Τα τμήματα του ολοημέρου διαμορφώνονται με βάση τις ώρες αποχώρησης των μαθητών
Πρόκειται για τα εξής αντικείμενα:
 • Μελέτη
 • Αθλητισμός
 • Θεατρική Αγωγή
 • Πληροφορική
 • Αγγλικά
 • Μουσική
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Εικαστικά
 • Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων
 Κάντε κλικ ΕΔΩ, για να δείτε αναλυτικά τι περιλαμβάνουν τα παραπάνω 9 διδακτικά αντικείμενα.
 Κάντε κλικ ΕΔΩ, για να δείτε με ποια διαδικασία διαμορφώνεται το ολοήμερο πρόγραμμα σε κάθε σχολείο ΕΑΕΠ.
 Προϋποθέσεις λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος
Οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ είναι οι εξής:
 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές (δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθούν σχετικές αιτήσεις των γονέων για 15 μαθητές τουλάχιστον).
 • Η πρωινή ζώνη των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), λειτουργεί εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν τουλάχιστον 10 μαθητές. Η προσέλευση των μαθητών ολοκληρώνεται στις 7:15. Στην πρωινή ζώνη συμμετέχουν μόνο όσοι μαθητές παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 • Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), εγγράφονται οι μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν καταθέσει αντίστοιχη δήλωση, ανεξάρτητα αν είναι εργαζόμενοι ή όχι.
 Σίτιση στο ολοήμερο
 • Το γεύμα των μαθητών το ετοιμάζουν οι γονείς από το σπίτι.
 • Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος αξιοποιώντας τις καθημερινές εμπειρίες και τα διαφορετικά βιώματα των μαθητών, τους παροτρύνουν να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην οργάνωση της διαδικασίας του γεύματος, ώστε ο χώρος της σίτισης να έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής, αισθητικής και πολιτισμού.
 • Η ώρα του γεύματος έχει παιδαγωγική αξία καθώς:
  • διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών,
  • δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν, να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και να κατακτήσουν αντίστοιχους τρόπους συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος.
 • Ο Υποδιευθυντής-Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος ή ο Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος φροντίζει ώστε η αίθουσα που θα πραγματοποιείται το γεύμα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αυτό το σκοπό ή φροντίζει ώστε να παραδίδεται καθαρή μετά το γεύμα, αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας.
 • http://www.parentbook.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: