Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ)Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής να ελέγχουν την κατάσταση της αίτησης τους στην ενότητα αιτήσεις της σελίδας https://teachers.minedu.gov.gr

Για τις αιτήσεις μετάθεσης η κατάσταση της αίτησης θα πρέπει να αναγράφεται ως: Παρελήφθη

Για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής η κατάσταση της αίτησης θα πρέπει να αναγράφεται ως: Έχει καταχωρηθεί. 

Σε αντίθετη περίπτωση, είτε η αίτηση δεν έχει ελεγχθεί ακόμη από την υπηρεσία μας, είτε υπάρχουν εκκρεμότητες (π.χ. μή αποστολή δικαιολογητικών), οπότε και θα πρέπει να επιλυθούν.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: