Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Αυστηρές συστάσεις για απεγκατάσταση βιντεοεπιτήρησης σε σχολικό συγκρότημαΑυστηρή προειδοποίηση προς το ΕΠΑΛ… να προβεί σε σειρά ενεργειών ,απηύθυνε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ,μετά αππο ερώτημα του συστεγαζόμενου ∆.ΙΕΚ …, σύμφωνα με το οποίο το ΕΠΑΛ  , έχει εγκαταστήσει σύστημα βιντεοεπιτήρησης, που αποτελείται από πέντε κάμερες, οι οποίες βιντεοσκοπούν και καταγράφουν τον χώρο του σχολείου κατά τις βραδινές ώρες, χωρίς να έχει ερωτηθεί και ενημερωθεί το ΙΕΚ.
Ειδικότερα η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην απόφαση που εξέδωσε απηύθυνε   αυστηρή προειδοποίηση προς το ΕΠΑΛ, να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Να απεγκαταστήσει άμεσα το σύστημα βιντεοεπιτήρησης
β) Προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία σχετικού συστήματος στο μέλλον, να τηρηθούν οι διατάξεις της Οδηγίας 1/2011. Συγκεκριμένα, να συναποφασίσουν τα όργανα διοίκησης των συστεγαζόμενων ιδρυμάτων, αφού έχουν εκφράσει γνώμη οι σύλλογοι του διδακτικού προσωπικού καθώς και οι εκπαιδευόμενοι.
γ) Σε περίπτωση μελλοντικής νόμιμης λειτουργίας του συστήματος, να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει οθόνη παρακολούθησης στο σύστημα, αφού ο σκοπός της εν λόγω επεξεργασίας μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση οθόνης. Αναφορικά με τη μονάδα αποθήκευσης, τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα, εκτός της περίπτωσης συμβάντος, οπότε και θα εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 του άρθρου 8 της Οδηγίας 1/2011.
δ) Να ενημερώσει εγγράφως την Αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ότι έχει εκπληρώσει τις παραπάνω υποχρεώσεις.
https://www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: